Reducera ljudnivån upp till 13 gånger med våra tysta diamantklingor

Flexovit-Silent-blades

Mega-Line Silent Maxx är vår ljuddämpade lasersvetsade diamantklinga. Klingan har upp till 17 mm höga segment och en skräddarsydd specifikation för bästa prestanda och livslängd.

Den patenterade klingan Mega-Line Silent Maxx är den tystaste klingan på marknaden med en reducerad ljudnivå upp till 13 gånger jämfört med en konventionell diamantklinga (230 mm).

Vid arbete i bostadsområden eller stadskärnor finns det många lokala föreskrifter som förbjuder alltför hög ljudnivå vilket gör det omöjligt att använda konventionella verktyg. Speciellt i byggnader som skolor eller sjukhus där många människor vistas är det extra viktigt att använda lösningar som skyddar omgivningen från störande ljud. Det är därför viktigt att minska ljudnivån, inte bara för operatörens hälsa utan även för att uppfylla de bestämmelser som finns för att minska ljud- och bullernivån.

Förutom Mega-Line Silent Maxx kan Flexovit erbjuda Industrial Line Silent 230 mm. Med upp till 12 mm höga segment kapar klingan snabbt och ger en lägre vibrationsnivå vilket innebär högre komfort för operatören. Industrial Line Silent diamantklingor reducerar ljudnivån med upp till 3 gånger jämfört med en standard Industrial Line klinga.

silent graph