Resurser

Information om Flexovits verksamhet och hur vi varje dag hjälper våra kunder från att effektivisera slipning till att ge första klassens service och punktliga leveranser. Här finns videor, broschyrer och annat informationsmaterial.