Flexovit Maxx3 kapskivor - Pressmeddelande

Låg vibrationsnivå och extremt snabb kapning med nya kapskivor

Flexovit lanserar två nya kapskivor för kapning av metall. De nya kapskivorna, som har beteckningen Maxx3, ger extremt snabb kapning och har lägre vibrationsnivå enligt tillverkaren.

Flexovits nya kapskivor Maxx3 är avsedda för användning i vinkelslipmaskin och finns i 115 och 125 mm diameter med antingen 1,3 mm eller 1,6 mm tjocklek för kapning av kolstål, höglegerade kromlegeringar, rostfritt och andra hårda legeringar. De är tillverkade med ett nyutvecklat keramiskt slipmedel och ett nytt bindemedel. Det nya bindemedlet ger bättre kontroll under tillverkningen och vid blandningen av slip- och bindemedel får slipkornen en väsentligt jämnare spridning i kapskivan vilket ger mer konstant avverkning. Kapskivan med 1,3 mm tjocklek är i första hand avsedd för kapning av tunnväggigt material där den ger snabb kapning. Skivan med 1,6 mm tjocklek är särskilt avsedd för kapoperationer där man önskar extra lång livslängd på kapskivan.

I Flexovits Maxx3-sortiment ingår sedan tidigare navrondeller i diameter 115 mm – 230 mm med 4,2 mm och 7 mm tjocklek för fogberedning och slipning. Maxx3 navrondeller har lägre vibrationsnivå som i kombination med att slipningen kan utföras med lägre arbetstryck gör arbetet bekvämare för operatören. Maxx3 slipar också snabbare samtidigt som den ger högre avverkning.

”Tack vare de nyutvecklade kapskivorna Maxx3 får operatören en mer bekväm kapning med lägre vibrationsnivå samtidig samtidigt som kapningen går mycket snabbare vilket ger lägre totalkostnad” säger Peter Lindell, försäljningsansvarig på Saint-Gobain Abrasives AB.