En skiva för både slipning och kapning

Det är både tidsödande och irriterande att behöva byta mellan kapskiva och navrondell vid kapning och slipning av metall med vinkelslip för de olika momenten. Flexovit lanserar nu en ny skiva, Maxx3 Combo, som kan användas för både kapning och slipning.

Flexovit Maxx3 Combo är avsedd för användning i vinkelslipmaskin för kapning och slipning av kolstål, höglegerade kromlegeringar, rostfritt och andra hårda legeringar. Den nya skivan har 4,2 mm tjocklek och finns i 115, 125, 150, 180 och 230 diameter. I Flexovits Maxx3-sortiment ingår sedan tidigare navrondeller för slipning med 7 mm tjocklek i diametrarna 115 – 230 mm. Alla Maxx3-produkter är s.k. järnfria, dvs. innehållet av järn, klor och svavel är mindre än 0,1 % vilket eliminerar risken för föroreningar av arbetsstycket.

Flexovit Maxx3 Combo har lägre vibrationsnivå som i kombination med att slipningen och kapningen kan utföras med lägre arbetstryck gör arbetet bekvämare för operatören. Flexovits nya skiva är tillverkad med ett nytt keramiskt slipmedel som i kombination med ett kraftigare bindemedel ger högre avverkningshastighet och längre livslängd i kombination högre komfort för operatören. Den längre livslängden medför även färre avbrottstider för rondellbyten och mindre avfall då färre rondeller förbrukas.

”Tack vare att man kan både slipa och kapa med Maxx3 Combo så sparar man tidsödande byten av maskin eller slipverktyg. Att den nya skivan har mycket låg vibrationsnivå och kan användas med lägre arbetstryck blir det dessutom mycket bekvämare för användaren.” säger Peter Lindell, försäljningsansvarig på Saint-Gobain Abrasives AB.

För ytterligare information se www.flexovit.com/sv-sv