Effektivare grovslipning med nytt slipband

Flexovit lanserar ett nytt slipband speciellt avsett för grovslipning av metall. Det nya slipbandet, som har beteckningen SY798, har en extra kraftig uppbyggnad vilket ger effektivare slipning.

Det nya slipbandet, som har beteckningen SY798, har en mycket kraftig polyesterrygg som är belagt med ett keramiskt slipmedel. Denna kombination ger unika egenskaper i termer av livslängd och avverkning. Bandet är på slipsidan belagt med ett nyutvecklat ytskikt som reducerar värmeutvecklingen, och på baksidan ett skikt som ökar friktionen vilket ger bättre fäste vid användning av kontaktskivor i stål eller aluminium.

SY798 är speciellt lämpat för grovslipning av gjutna detaljer i rostfritt, kobolt och krom, smidda detaljer som verktyg och turbinblad, torrslipning av stålplåt, medicinska proteser samt allmän grovslipning. Det värmereducerande ytskiktet gör det speciellt lämpat för bearbetning av värmekänsliga material då risken för bränning av detaljen minskar.

Bandets kraftiga uppbyggnad i kombination med det keramiska slipmedlet ger längre livslängd och därmed lägre kostnad per slipad detalj. Vidare kan slipningen utföras med lägre arbetstryck, och man får också konstant avverkning under bandets hela livslängd. Det värmereducerande ytskiktet gör bandet kallskärande och kassaktioner på grund av bränning minskar. SY798 generar också mindre dammutveckling vilket ger bättre arbetsmiljö. SY798 finns i kornstorlekarna 36, 40, 60 samt 80 och tillverkas i alla vanligt förekommande dimensioner för filmaskiner och stationära bandslipmaskiner.

”Tack vare det nya slipbandets egenskaper kan man uppnå betydande produktivitetsökningar vid grovslipning samtidigt som risken för bränningar av arbetsstycket elimineras.” säger Peter Lindell, försäljningsansvarig på Saint-Gobain Abrasives AB.