Bekvämare slipning med ny navrondell

Slipning med vinkelslipmaskin kan ofta vara både påfrestande och tröttande för operatören. Flexovit lanserar nu en navrondell som har lägre vibrations- och ljudnivå. Den nya navrondellen, som har beteckningen Maxx3 Inox, ger bättre arbetsmiljö för användaren.

Den nya navrondellen Maxx3 Inox är tillverkad med ett nytt keramiskt slipmedel som i kombination med ett mjukare bindemedel ger snabbare slipning i kombination högre komfort för operatören. Den mjukare sammansättningen ger lägre ljudnivå och mindre vibrationer samt att slipningen kan utföras med lägre arbetstryck vilket gör arbetet bekvämare för användaren.

Maxx3 Inox är avsedd för användning i vinkelslipmaskin och är särskilt lämpad för slipning av rostfritt och höglegerade stål. Den nya skivan har 7,0 mm tjocklek och finns i 125 och 230 diameter. I Flexovits Maxx3-sortiment ingår sedan tidigare navrondeller för slipning med 7 mm tjocklek samt skivor för fogberedning med 4,2 mm tjocklek i diametrarna 115 – 230 mm. Alla Flexovits Maxx3-produkter är s.k. järnfria, dvs. innehållet av järn, klor och svavel är mindre än 0,1 % vilket eliminerar risken för föroreningar av arbetsstycket.

”Tack vare att Maxx3 Inox har en mjukare sammansättning så går slipningen snabbare. Dessutom blir arbetsmiljön bättre för användaren eftersom den nya navrondellen kan användas med lägre arbetstryck och att den har lägre ljud- och vibrationsnivå.” säger Peter Lindell, försäljningsansvarig på Saint-Gobain Abrasives AB.

För ytterligare information se www.flexovit.com/sv-sv