Ny högpresterande kapskiva för rälskapning - Flexovit Maxx3 Rail

Maxx3-Rail-Banner

Flexovit lanserar Maxx3 Rail, en högpresterande rälskapskiva som erbjuder snabb, exakt och bekväm kapning. Denna skiva har utformats för att uppfylla alla de krav som finns inom järnvägsindustrin. Kapskivan levererar Maxximal komfort, Maxximal avverkning och Maxximal livslängd.

 

MAXX3-Rail-AngleMaxx Komfort

Maxx3 Rail utlovar en komfortnivå som är så hög att den överträffar alla ledande kapskivor som idag finns på marknaden. Detta beror på ett nytt revolutionerande bindemedel som signifikant minskar vibrationen som operatören upplever under kap-processen. I och med detta blir arbetsskador som  "vita fingrar" (HAVS) ett minne blott.

Tack vare den låga vibrationsnivån ger skivan en ren, rak och svetsbar yta, vilket innebär tidsbesparing för operatören då mindre bearbetning krävs efter kapning.

Maxx Avverkning

Tillsammans med enastående komfort erbjuder Flexovit Maxx3 Rail hög materialavverkning och maximal kaphastighet. Detta är kännetecknet för det keramiska slipmedlet som kontinuerligt frilägger nya skarpa eggar även under lågt tryck, vilket i sin tur leder till längsta möjliga livslängd. Maxx3 Rail är därför idealisk vid projekt inom järnväg med hög tidspress som t.ex. nattskift.

 

Maxx Livslängd

En av de viktigaste fördelarna med Maxx3 Rail är kapskivans livslängd.  Den långa livslängden minskar antalet kapskivor som behövs vid ett visst projekt, och sänker därför också processkostnaderna. Kapskivans livslängd ger även en bättre och säkrare arbetsmiljö då operatören inte behöver flytta kapmaskinen över rälsen för att slutföra sitt jobb utan kan kapa flera gånger från en sida.


Viktiga Fördelar

 

MAXX Komfort

Tack vare de keramiska kornen krävs mindre tryck för att kapa materialet vilket leder till en bättre arbetsmiljö med lägre vibrationsnivå för operatören då maskinen och skivan gör arbetet.

 

MAXX Avverkning

Tack vare högpresterande keramiskt slipmedel som kontinuerligt frilägger nya skarpa eggar erbjuder skivan en snabb, jämn och exakt kapning.

 

MAXX Livslängd

Tack vare kapskivans långa livslängd ges färre avbrottstider för byte av kapskivor och färre kapskivor behövs vid kapning.

 


 

Hur kan Maxx3 underlätta för dig?

Problem

Vår Lösning

Långsam produktionstakt 

  • Hög arbetskostnad
  • Stor tidspress (speciellt under nattskift)

Denna kapskiva överträffar alla andra produkter på marknaden – den kapar snabbt, exakt och bekvämt

Svårt och obekvämt 

  • Allmänt fysiskt obehag
  • Svårmanövrerad kapskiva

Det keramiska kornet tillsammans med det nya bindemedlet ger högre komfort och bättre kontroll

Låg effektivitet   

  • Kapskivor av sämre kvalitet kräver fler kapskivor och kan leda till ökande kostnader på grund av efterbearbetning.

 

Prisförhållandet optimeras tack vare kapskivans långa livslängd. Skivan ger exakta och rena snitt vilket reducerar tid och kostnader för efterbearbetning

Kort livslängd på kapskivan

  • Produkter med hög avverkningsgrad slits generellt för snabbt
  • Kapskivor som behöver bytas ofta leder till ökade kostnader

Rälskapskivan  har längre livslängd än andra kapskivor på marknaden vilket leder till att färre kapskivor behövs för att utföra jobbet på kortare tid, samt färre avbrottstider för byte av kapskiva.

Vill du veta mer om Flexovit Maxx3 Rail, vänligen kontakta oss.

 

Har du allmänna frågor kring kapning?

Titta gärna på våra instruktionsvideor där våra produktexperter svarar på vanliga frågor kring kapning.