SV:

EHS-dagen 2016

Säkerhetsmedvetande har högsta prioritet för säkerhetskoordinator Karin


Den 11 oktober 2016 hölls den årliga EHS-dagen inom Saint-Gobain. EHS står för Environment, Health and Safety och 195.000 anställda deltog för att lära sig mer om detta. Miljö, hälsa och säkerhet har mycket hög prioritet inom Saint-Gobain för att bidra till en hållbar utveckling.

“Vi strävar mot en stimulerande arbetsmiljö som är både säker och hälsosam” säger Safety Co-ordinator Karin van Veen på Flexovits fabrik i Eibergen, Holland. "Vi arbetar också målmedvetet mot en så miljövänlig produktion som möjligt" säger Karin.
 

 

SÄKERHET FRÅN DAG 1

Som Safety Co-ordinator är Karin medveten om de faror och risker som anställda, besökare och entreprenörer exponeras för. “För att skydda människor och miljö inventerar vi kontinuerligt riskerna innan vi analyserar och eliminerar dem".

Alla nyanställda får genomgå ett introduktionsprogram som har varit mycket lyckosamt. “I början på 2016 införde vi detta introduktionsprogram där nyanställda på genomgå säkerhetsutbildning med bl.a. filmvisning och minst två olika träningsprogram i säkerhet. Därefter intervjuas de enligt SMAT (Safety Management Audit Tool) för att kontrollera att de har tillräckliga säkerhetskunskaper”. 
Sedan införandet av denna säkerhetsutbildning för nyanställda har skadefrekvensen för just denna kategori tydligt minskat på fabriken i Eibergen och säkerhetsmedvetandet har ökat" avslutar Karin van Veen.