Belyser säkra slipprodukter i oktober

oSa_SM_Graphic_SafeIsSuper_web

Under oktober månad kommer oSa® (Organization for the Safety of Abrasives) att lansera en ny kampanj, #oSaSAFTEYDAYS, för att belysa slipverktygssäkerhet och förebyggande av olyckor på arbetsplatser.

I enlighet med den europeiska veckan för säkerhet och hälsa på arbetsplatser stöder oSa sina medlemmar i deras marknadsföring av säkra produkter och metoder. Kampanjen är utformad för att nå arbetare och beslutsfattare som köper slipprodukter, för att göra ett säkert val. Genom att öka förståelsen för oSa-symbolen hoppas man att användare kommer att välja certifierade märken vars produkter har genomgått noggranna prestanda- och kvalitetstester.

Stolt grundare i oSaosa-logo

Säkerhetskrav för slipprodukter är ännu inte globalt bindande och det finns osäkra slipprodukter som utgör en allvarlig fara för liv och lem. Därför är vi på Saint-Gobain Abrasives stolta över att vara en av grundarna i oSa, tillverkare av slipprodukter på den högsta säkerhetsnivån.

Olycksförebyggande och produktivitet är viktiga drivkrafter i vår strävan efter ständiga förbättringar. Oavsett om det gäller kap- eller slipskivor, lamell- eller fiberrondeller, diamantklingor eller bundna slipskivor, är vi mycket noga med säkerhets- och kvalitetstester. Detta säkerställer att varje produkt som skickas från våra tillverkningsplatser når våra slutanvändare i bästa skick, vilket ger sinnesro när du använder en Saint-Gobain-produkt.

Noggrann produkttestning och övervakning

oSa-symbolen på produkter och ofta även förpackningen identifierar att de har genomgått noggranna testförfaranden.
bonded testing
Kraven skiljer sig åt efter produktfamilj, för bundna produkter genomgår produkterna spränghastighetstestning, sidlastningstestning, balansering och dimensionell mätning och vägning (enligt föreskrifter EN 12413).
diamond blade testing
Diamant- och CBN-produkter testas med hastighet, böjning (diamantklingor), skjuvtest (portabla sliptallrikar och slipskålar), dragprovning (diamanttrådar) och klingor genomgår också spänningstestning (enligt föreskrifter EN 13236).
coated testing
Flexibla produkter genomgår också hastighetstestning och dimensionell vägning och mätning men även fuktprovning (enligt EN 13743).

Säkerställer kvalitet och säkerhet

Utöver produkttestning är tillverkningsövervakning och kontroller också avgörande för att säkerställa att standarder upprätthålls och utvecklas i enlighet med tekniska och metodiska framsteg. Alla medlemmar i oSa måste genomgå strikta granskningsförfaranden för att certifiera kvalitetsledning och dokumentation av processer. Denna dokumentation möjliggör spårbarhet till tillverkaren, vilket innebär att alla bundna, diamant- eller flexibla produkter med oSa-varumärket kan spåras tillbaka till den exakta fabriken och partiet.
Att vara medlem i oSa betyder inte bara att våra produkter testas för att säkerställa att de är säkra, det betyder också att vi följer etiska standarder inom våra affärs- och tillverkningsprocesser. Vi följer all lokal och nationell lagstiftning om miljö, hälsa, välfärd och säkerhet.
Mer information om miljö, hälsa och säkerhet samt kvalitetsöverensstämmelse finns på oSa:s webbplats: www.osa-abrasives.org.
Vikten av säkerhet ska inte underskattas, menar Christian Bako, General Manager, Centraleuropa på Saint-Gobain Abrasives och medlem i oSa:s styrelse:
- Med tanke på den höga rotationshastigheten, som i vissa fall motsvarar hastigheten på Formel 1-bilar, kan olyckor med slipverktyg få allvarliga, ibland dödliga konsekvenser. Tyvärr är det fortfarande för många av dessa olyckor, på global nivå, som orsakas av slipverktyg. Därför är vi starkt engagerade, tillsammans med oSa, i att tillhandahålla säkra slipverktyg till alla användare av våra produkter. Detta är också perfekt inbäddat i vår vision om att skapa en säkrare, bättre och grönare värld.
 

 


#oSaSAFETYDAYS

Under hela oktober månad kommer vi att stödja initiativet Safety Days med nytt videoinnehåll och råd från vår expert på slipprodukter. Besök Norton Abrasives EMEA YouTube-kanal för att titta.
Håll också utkik i våra sociala medier där vi delar information och rekommendationer för att stödja säkerhetskampanjen.