SV:

Schweissen & Schneiden 2017

SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017

Ledande internationell mässa för svetsning

SCHWEISSEN & SCHNEIDEN är den naturliga mötesplatsen för beslutsfattare inom svetsning, kapning och ytbearbetning.


Denna mässa arrangeras vart fjärde år och går i år 25-29 september i Düsseldorf, Tyskland.