Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa tarcz do szlifowania i przecinania

W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy upewnić się, że jest się w pełni świadomym bezpiecznego użytkowania tarcz do szlifowania i przecinania

 

CO ROBIĆ

TARCZE DO SZLIFOWANIA I PRZECINANIA SĄ BEZPIECZNE O ILE SĄ UŻYTKOWANE PRAWIDŁOWO

 • Zawsze przechowywać i obchodzić się z tarczami w sposób ostrożny. Wszystkie tarcze do szlifowania i przecinania powinny być składowane jedna na drugiej i przechowywane w oryginalnych opakowaniach.
 • Przed zamocowaniem zawsze należy przeprowadzić oględziny każdej tarczy pod kątem uszkodzeń powstałych podczas transportu.
 • Zawsze należy używać osłony zabezpieczającej i upewnić się, że została właściwie ułożona i bezpiecznie zamocowana.
 • Osłona powinna zakrywać co najmniej połowę tarczy i chronić operatora w przypadku mało prawdopodobnego pęknięcia tarczy.
 • Zawsze odłączać urządzenie od źródła zasilania i/lub wyciągać wtyczkę z gniazda zasilającego przed wymianą tarczy.
 • Do wymiany tarczy zawsze używać narzędzi dostarczanych przez producenta.
 • Zawsze upewnić się, że prędkość urządzenia nie przekracza maksymalnej prędkości roboczej oznaczonej na tarczy.
 • Przed rozpoczęciem przecinania bądź szlifowania pozwolić zamocowanej tarczy pracować przez pewien czas z prędkością roboczą i przy założonej osłonie.
 • Zawsze stosować ŚRODKI OCHRONY OCZU.
 • Zawsze zakładać odpowiednią odzież ochronną, tj. MASKI PRZECIWPYŁOWE, RĘKAWICE, OCHRONĘ SŁUCHU, KOMBINEZON ORAZ OBUWIE OCHRONNE.
 • Zawsze solidnie zabezpieczyć element obrabiany podczas przecinania lub szlifowania.
 • Szlifować pod kątem większym niż 30° w stosunku do elementu obrabianego przy użyciu tarcz z centralnym wybraniem.
 • Zachować przestrzeń wokół obszaru, na którym prowadzone są prace w zakresie przecinania lub szlifowania.
 

 

CZEGO NIE ROBIĆ

TARCZE DO SZLIFOWANIA I PRZECINANIA STANOWIĄ ZAGROŻENIE JEŚLI SĄ UŻYWANE W SPOSÓB NIEPRAWIDŁOWY

 • Nie składować ściernic w wilgotnych miejscach ani w ekstremalnych temperaturach.
 • Nie montować uszkodzonej tarczy.
 • NIGDY nie przekraczać maksymalnej dozwolonej prędkości roboczej oznaczonej na tarczy..
 • Nie używać siły podczas montażu tarczy na wrzecionie.
 • Nie dokręcać nakrętki mocującej ani kołnierza blokującego w sposób nadmierny. Może to spowodować zniekształcenie kołnierza.
 • Nie używać urządzenia będącego w złym stanie mechanicznym.
 • Nie używać urządzenia bez założonej osłony tarczy.
 • Nie używać tarcz bez zapewnienia odpowiedniego sprzętu do wentylacji lub odpylania.
 • Nie zatrzymywać tarczy naciskając na krawędź bądź powierzchnię czołową. Zawsze należy wyłączyć urządzenie i poczekać na zatrzymanie się tarczy.
 • Nie dopuścić do zablokowania się tarczy w materiale.
 • Nie wywierać nadmiernego nacisku na tarczę w celu spowolnienia napędu.
 • Nie szlifować boczną stroną tarcz tnących.
 • Nie szlifować przy użyciu tarcz z centralnym wybraniem pod kątem większym niż 30° w stosunku do elementu obrabianego.