Obowiązek informacyjny

Administratorem Twoich danych jest SAINT-GOBAIN HPM POLSKA sp. z o.o. 

Nasza siedziba jest w Kole. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000137603, kapitał zakładowy 212 093 000 zł, NIP 6660003226.

Jak możesz się z nami skontaktować?

listownie: ul. Norton 1, 62-600 Koło

e-mailem na adres: info.kolo@saint-gobain.com

Jakie masz prawa?

 1. dostępu do Twoich danych,
 2. ich poprawiania,
 3. żądania ich usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

1. udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Przy czym, bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje pytanie lub odpowiedzieć na Twoją wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego i możemy nie móc rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość, rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy.

Komu przekażemy Twoje dane?

 1. Podmiotom zajmującym się prowadzeniem korespondencji w naszym imieniu,
 2. Podmiotom obsługującym nasze call-center,
 3. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu w Portalu,

     4. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla nas.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 1. potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość lub rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.